NORSIG

Den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling.

Kontakt

NORSIG-2014

NORSIGs generalforsamling 10. juni 2004

 1. Agenda
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og budsjett
 4. Referat

Agenda

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Arbeidsplan og budsjett, herunder kontingent
 5. Styrets valg
 6. Valg av revisor
 7. Valg av valgkomite
 8. Samarbeid med NOBIM. Dette ble diskutert på NOBIMs generalforsamling 27 mai 2004 etter at saken ble stillet av Kjersti Engan, hovedinnhold i forslaget ho skrev er:

En sammenslåing av organisasjonene NOBIM og NORSIG bør diskuteres. Dette støttes av medlemmene i arrangements­komiteen for NOBIM 2004 (der alle er ansatt på Høgskolen i Stavanger). Undertegnede er med i begge organi­sasjonene, var leder for programkomiteen for NORSIG 2003 og er med i arrangements­komiteen for NOBIM 2004.
De siste årene har både NORSIG og NOBIM slitt med å få nok bidrags­ytere samt nok påmeldte til sine nasjonale konfe­ranser. Begge organi­sasjonene sliter også ofte med å få nok stoff til sine medlemsblader (NORSIGnalet og Piksel’n). Det ser ut til at signal- og bilde­behandlings­miljøene i Norge er for små til å holde aktivitetsnivået oppe i to organi­sasjoner som opplagt har et relativt stort felles­område. Der er selvsagt også områder som hører til innen NOBIM som ikke passer direkte under NORSIG og omvendt. Dermed vil det sannsynligvis være en del medlem­mer som vil føle seg ukomfortable med en diskusjon om hvorvidt den ene organisasjonen skal bli “absorbert”av den andre. Derfor bør vi diskutere en fusjon til en ny organisasjon med et nytt navn. Det nye navnet bør reflek­tere alle områdene som i dag ivaretas i NORSIG og NOBIM.

Jeg kan som tilleggsopplysning nevne at NORSIG 2003 i Bergen hadde 28 artikler, to utenlandske og en norsk inviterte fordragsholdere. NOBIM 2004 i Stavanger hadde 16 artikler og en utenlandsk invitert foredragsholder.

Generalforsamling i NOBIM uttrykkte også bekymring for framtida, og innså tydelig at organisasjonen nærmer seg kritisk masse i størrelse og spesielt konferansen er for liten til å bli prioritert. Hvorvidt fusjon er løsningen på problemet ble det imidlertid stilt spørsmål ved, det kunne være det men det kunne også være at andre ting burde prøves først. Hva med nordisk sam­arbeid, NORSIG og SCIA, hva med andre organisasjoner for eksempel NORSIGD? Generalforsamlinga endte opp med å be det nye styret prøve å samarbeide med NORSIG-styret spesielt med tanke på felles nasjonale konferanser.

 1. Eventuelt

 

Styrets beretning for Norsk Forening for Signalbehandling (NORSIG)

Perioden 3. oktober 2003 – 10. juni 2004

Av Karl Skretting, formann

NORSIGs styre har i perioden bestått av Karl Skretting (leder), Ole Ivar Holte (nestleder, sekretær), Trygve Eftestøl (kasserer), Vidar Markhus (redaktør i NORSIGnalet), Yngvar Larsen (styremedlem med spesielt ansvar for planlegging av NORSIG 2005) og Jan Egil Kirkebø (styremedlem med spesielt ansvar for web vedlikehold). Vi har ikke avholdt noen styremøter, verken fysiske eller virtuelle, men har i utstrakt grad benyttet oss av elektroniske medier, det vil si e-post og telefon, for å holde kontakt. NORSIG har denne perioden hatt en passiv periode, da vi i år ikke er ansvarlig for noe NORSIG-symposium. For NORSIG 2005 symposium har vi bestemt oss for gjenbruk av logo som ble brukt for symposium i 1995. Vi er ikke kommet stort lenger i planleggingen enn å bestemme sted, Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger, og tid, 22-24 spetember 2005.

Det sittende styret vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke for seg, og ønske det nye styret lykke til i sitt arbeid i kommende periode. Så snakkes vi alle i Stavanger til neste år!

 

Regnskap og budsjett

REGNSKAP 2003, BUDSJETTFORSLAG FOR 2004

 

RESULTATREGNSKAP 1999 2000 2001 2002 2003
BUDSJETT 2004
INNTEKTER
– Medlemskontingent 22.100 22.000 23.500 24.250 18.700 20.000
– Seminar 211.095 0 242.950 126.551 146.792 0
– Kurs 0 0 0 0 0 0
– Bulletin 2.000 0 0 0 0 0
– Forening diverse 1.065 0 0 0 0 0
– Renter 7.029 5.331 7.300 7.454 4.906 5.000
Sum 243.289 27.371 273.750 158.255 170.398 25.000
UTGIFTER
– Styremøter 7.327 0 6.359 0 0 0
– Seminar 204.037 50.291 176.384 124.098 173.539 20.000
– Kurs 0 0 0 0 0 0
– Bulletin 13.612 9.522 14.903 19.046 17.595 20.000
– Forening diverse 4.212 8.395 1.086 985 720 1.000
– Renter og gebyr 346 154 3.902 1.055 112 1.000
Sum 229.534 68.362 202.634 145.184 191.966 42.000
OVERSKUDD 13.756 -40.991 71.116 13.071 -21.568 -17.000
BALANSE
EIENDELER
– Kasse 1.389 1.389 389 389 389
– Bankinnskudd 190.652 149.661 221.777 234.849 213.670
Sum 192.041 151.050 222.167 235.238 214.059
GJELD OG EGENKAPITAL
– Gjeld 0 0 0 0 0
– Egenkapital 178.287 192.041 151.050 222.167 235.238
– Årsoverskudd 13.756 -40.991 71.116 13.071 -21.568
Sum 192.041 151.050 222.167 235.238 213.670

 

 

Espoo, Finland, 10. juni 2004

 

Trygve Eftestøl

kasserer