NORSIG

Den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling.

Kontakt

NORSIGnalet

Nummer 4, 2001 – Geologer og medisinere med felles programvare
– NORSIG 2001
– An MPEG seminar report
Nummer 3, 2001 – Hverdagsliv “down under”
– Nytt grunnstoff oppdaget
Nummer 2, 2001 – Multispectral color imaging
– BEATS – Bandwidth Efficient and Adaptive Transmission Schemes for Wireless Communications
– Ett år i Minneapolis
Nummer 1, 2001 – 4. generasjons mobilkommunikasjonssystemer
– Lyse Energis forskningspris til John Håkon Husøy og Sven Ole Aase
Nummer 3, 2000 – Teleportering og kvantekommunikasjon
– EUSIPCO 2000
Nummer 2, 2000 – NORSIG-2000 rapport
– JPEG-2000
– Livet ved Bell Labs
– Torbjorn Eltoft vinner “Year 2000 outstanding paper award”
– Affordable radar in the new millennium
Nummer 1, 2000 – NORSIG-99: report, tutorials, etc.
Nummer 3, 1999 – Flerantennesystemer i radiokommunikasjon
– Color management: Principles and solutions
Nummer 2, 1999 -SIKT – senter for informasjons og kommunikasjonsteknologi
-Rapport fra ICASSP’99
-Rapport fra ISCAS’99
Nummer 1, 1999 -Java – en revolusjon?
-UMTS – Hva er det for noe?
-Fem nye doktorer
-Historien om FAST
-Rapport fra NOKIA
-Rapport fra utenlandsopphold ved Northwestern University
Nummer 3, 1998 -Multimedia Vitenskaper: Status og Utfordringer
-Turbokoding
-ICIP-98
-EUSIPCO-98
Nummer 2, 1998 -NORSIG’98
-Generalforsamling
-Styrets beretning
-Regnskap
-ICASSP’98
-NORSIG’99 call for papers (prelim.)
Nummer 1, 1998 -Dr.studier i Frankrike
-Reisebrev fra Singapore
-Ny spalte: Nøtteknekkeren
-HiS’ første sig.pros. disputas
Nummer 2, 1997 -Kompresjon av seismiske data
-Anvendt fysikk ved UiT
Nummer 1, 1997 -Nytt liv i NORSIGnalet