NORSIG

Den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling.

Kontakt

Organisasjon

NORSIGs styre består av:

  • Yngvar Larsen Leder
  • Ole-Ivar Holthe Nestleder og sekretær
  • Trygve Eftestøl Kasserer
  • Hans Ecker Redaktør i NORSIGnalet
  • Heidi Hindberg NORSIG 2007
  • Jan Egil Kirkebø web vedlikehold

Rapporter fra generalforsamlinger.